tập cho bé nhanh biết nói

Cái miệng bé xinh thế là chỉ nói điều hay thôi!

Khi bé bắt đầu tập nói thường có xu hướng nói ngọng, mọi người trong gia đình không nên nói theo những gì bé nói

Thông Tin Kinh Doanh